Klikk her for et større kart over Gran Canaria.
Informasjon og linker
 

     

 

Tilbake til startsiden

 

Cueva de Cuatro Puertas

Du finner Cuatro Puertas på veien mellom Ingenio og Telde - Kart1 - Kart2

 


En takk og en hilsen til de som stilte opp for et foto i Cueva de Los Pilares.

 
  Utsnitt fra informasjonstavla for La Montaña Bermeja

Det er korte avstander mellom hulene.
Fra Cueva de Cuatro Puertas er det ca 50 meter til
El Almogarén.

Ca 75 meter mot sørøst ligger Cueva de Los Papeles.

Derifra er det ca 100 meter vestover til Cueva de Los Pilares

     
  La Montaña Bermeja

La Montaña Bermeja ligger like ved GC100.
Stedet er lett tilgjengelig - ca 200 meter å gå fra den lille parkeringsplassen ovenfor bebyggelsen på sørsiden av veien mellom Ingenio og Telde.
Fra 1972 er stedet å finne på kulturarvlisten.

Navnet har sammenheng med ordet "bermejo" d.v.s. "rødbrun".
Det rødbrune fjellet består av forholdsvis løs/porøs vulkansk stein, dette gjorde det mulig for urinnvånerne å hakke/grave ut noen av hulene med de enkle redskapene sine.

Her finner du et kompleks av huler og innretninger fra før-spansk tid. Den mest kjente er "Cueva de Cuatro Puertas" (hulen med de fire portene/dørene).
Like spennende er imidlertid Cueva de Los Papeles - og særlig Cueva de Los Pilares.

 
 

  Cueva de Cuatro Puertas

De fire inngangene er her tydelige.
Å grave ut dette hulesystemet med steinhakker må ha vært et storarbeid. Den åpne plassen foran portene er også laget på samme måte - men en rekke hull i bergflata er blitt gitt forskjellige forklaringer:
Den vanligste oppfatningen er at dette var stolpehull - og at området foran inngangene hadde et takoverbygg. - andre knytter de til magiske eller religiøse ritualer.

 
     

  Innvendig

Innvendig ser det slik ut i dag (februar 2017).

Det har blitt hevdet at dette skal ha vært residensen til "el faycán de Telde" / en slags yppersteprest.
(Telde var "hovedstad" for den sørøstlige halvdelen av Gran Canaria - Guanartemato de Telde - i årene like før den spanske erobringen).
Andre utlegninger går ut på alt - fra bolig for "harimaguadas" - en slags kvinnelige "prester"/vestalinner - til et vanlig bosted, en begravelsesplass, og en plass for religiøse riter - eller astronomi.
Derom strides de lærde.

I nyere tid - før stedet i 1972 ble fredet, ble det brukt både som bolig, lagerrom - og som stall.


"Tirma"

Ja, Cuatro Puertas er også blitt benyttet som filmkulisse - i den spansk-italienske filmen "Tirma" fra 1954 med Marcello Mastroianni og Silvana Pampanini.
Det er en ganske dramatisk historie fra 1450 (erobringstiden) - hvor en spansk offiser/embetsmann/Mastroianni  etter blodige og harde kamper vinner sin kanariske prinsesse (Guayarmina/Pampanini).

 
     


Klikk her for en større versjon av bildet.

  Utsikten

Utsikten mot nord - gjennom en av huleåpningene viser Telde midt i bildet - og i bakgrunnen Las Palmas med havna og La Isleta.

 
     
     


El Almogarén -
I bakgrunnen sees flyplassen med det 104 meter høye Montaña Gando bak.

  El Almogarén

"Almogarénes" var områder hvor urinnvånerne utførte sine religiøse riter, dyrket sine guder.
Dette besto blant annet i å helle melk eller andre væsker i dertil utgravde senkninger.

Femti meter ovenfor Cueva de Cuatro Puertas - på toppen av fjellet finner vi en slik Almogarén:
Et sirkelrundt område hvor en har gravd ut en u-formed rille/grøft i bergflata - og flere mindre i berget ved siden av.
 

 
 

  På innsiden av den u-formede rillen/grøfta i bergflata er en mindre rille hogget ut.  
 

  Alfabet, astronomi eller kvernstein??

Også her spriker forklaringene når det gjelder de u-formede rillene i bergveggen:
Noen hevder det er alfabetiske tegn som symboliserer den guddommen som her blir tilbedt, - andre knytter tegnene til astronomiske konstellasjoner/observasjoner - og atter andre mener dette bare er rester fra bryting av stein til de små håndkvernene de benyttet - eller konstruksjonsmateriale til bygging av stedet.

 
     

  Stien som fører fra Cueva de Los Papeles til Cueva de Los Pilares er godt sikret.  
     

  Cueva de Los Papeles er også i nyere tid blitt brukt som bolig - frem til slutten av nittenhundretallet. Den siste som holdt til her var en gjeter som benyttet Cuatro Puertas-hulen som stall for geitene sine.
Navnet - "hulen med papirene" er blitt brukt siden 1879.
- Hvorfor stedet ble kalt dette er det ingen som vet, hevdes det.
 
 

  Cueva de Los Pilares (se også bildet øverst på siden)

Dette viser bare et lite utsnitt av hulesystemet Cueva de Los Pilares. Disse hulene utgjorde den største bosetningen på "La Montaña Bermeja".
De enkelte hulene er tilgjengelige gjennom utgravde stier, trapper, sjakter, tuneller og gallerier. De er sydvendte - men ligger godt beskyttet for uvær og var slik ideelle boplasser.

Arkeologene mener også at en her hadde oppdeling av hulene til mindre rom med trekonstruksjoner og skinn/flettverk. I veggene er det gravd ut hylleinnretninger, benker, sitteplasser og siderom - for lagring av korn etc.

Her kan du se et foto fra 1890 tatt i Cueva de Los Pilares.

 
     


Detalj fra Cueva de Los Pilares

 

 

Detaljer fra Cueva de Los Pilares

 
 

 
     


Det er store dimensjoner over hulesystemet.

     
 
 
     
  Cueva de La Audiencia - kornlageret betydde liv eller død

Hovedlageret ("Skattkammeret") av korn ble imidlertid oppbevart på et sikrere sted.

Adkomsten til Cueva de La Audiencia er både vanskelig og farlig. Den ligger rundt 200 meter unna i den stupbratte fjellsida. - Et sted som lettere lot seg forsvare i ufredstid - og hvor tyver ikke så lett fikk tilgang.

 
     
  Fra dette stedet mangler jeg av forståelige grunner bilder -
men du finner dette bildet av La Audiencia-hulen nettstedet Mi Gran Canaria.

 

 
 
 
 
     
  Det meste av informasjonen er hentet fra informasjonstavlene ved stedet.
http://toponimograncanaria.blogspot.com.es/2012/05/cuatro-puertas-telde.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Abor%C3%ADgenes_canarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuatro_Puertas
https://es.wikipedia.org/wiki/Tirma_(pel%C3%ADcula)
http://www.filmaffinity.com/es/film580706.html
             

Siden ble sist oppdatert: 22.02.2018

Tilbake til startsiden

             
   

All pictures
©
GN

   
 

www.otta2000.com
www.grancanaria2000.com
www.links4students.com
www.norwegen1.com

Geir Neverdal
 (Lektor)

 

 

(Vi har selvsagt ingen kontroll med innholdet på de sidene som det linkes til - men forsøker så langt som mulig å velge seriøse og nyttige nettsteder. Internettet er imidlertid i stadig 
forandring, av og til overtar enkeltpersoner og "bedrifter" i nettets "gråsone" nettadresser som tidligere har vist til nyttige og informative sider. Det forekommer dessverre også 
at nettsider blir "hacket" og får forandret innhold.  Dersom du finner feil - eller om noen av linkene her skulle peke til tvilsomme sider  vil vi gjerne få tilbakemelding slik at vi kan 
rette dette opp. Vi minner videre om at dette er en gratistjeneste og at vi selvsagt ikke kan ta noe ansvar for konsekvenser av mulige feil som måtte finnes på disse sidene 
eller de sidene det linkes til. Vær generelt kritisk til all informasjon du finner på Internett - og sjekk også med andre kilder dersom det er noe som er viktig for deg.)