Store norske leksikon   Wikipedia

links4students.com | otta2000.com | grancanaria2000.com | norwegen1.com

Oppdatert: 8. januar 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-GC

Over 20 år på nettet – siden mai 2001

 

 

 

 


Startside
Div. info

 

Kart


Avokado
Bananer
Den norske skolen

Dyr og insekter

Flyplassen

Gresshopper
Historie

Hoteller

Jardin Botanico

Julekrybber

Kamel

Kongepalme

Landbruk

Langtidsferie

Leiebil

Mat

Mango
Museer

Planteliv

Reiseselskaper

Rundtur GC

Sjømannskirken

Vann

Vær

Webkamera

 

 

Steder

 

Agüimes
Amadores

Arguineguin
Arinaga
Artenara

Ayacata
Ayagaures

Cenobio de Valeron

Cuatro Puertas

El Pajar
El Roque

Galdar

Guayadeque
Ingenio

Las Palmas
Maspalomas

Mogan
Patalavaca
Pico de las Nieves
Playa del Inglés
Puerto Rico

Puerto de Mogan
Roque Bentayga
Roque Nublo

San Bartolome

San Nicolas

Santa Lucia

Tejeda

Veneguera

Lenker

Start

 

 

Gamle indeks-
sider

 

 

 

 

 

 

Cenobio de Valeron

«Kloster» for jomfruer eller kornkammer?

 

 

Cenobio de Valeron

Cenobio de Valeron ligger litt øst for Santa Maria de Guia, nord på øya.

 

 

Innhold på denne siden:


Eksotisk feiltolkning

Harimaguadas
Valeronkløfta

På 1700-tallet

1827
Litt før 1900
1978

Kornlager
Hvem lagret korn her?
Kløktige urinnvånere
Rehabilitering
Urinnvånerbolig
Kilder

En flere hundre år gammel eksotisk feiltolkning

 

Det spanske ordet «cenobio»kloster.
Tidligere var det en utbredt oppfatning at hulene her fungerte som et slags «kloster» hvor unge kvinner av overklassen levde fram til de giftet seg. De skulle da ha vært under oppsyn av «harimaguadas» - en slags prestinner med stor sosial og religiøs innflytelse.

Denne oppfatningen var fremherskende til ut på 1900-tallet – da forskningen bl.a. viste sammenhengen med lignende måter å ta vare på korn og andre viktige matvarer i Nord-Afrika.

Hva som lå til grunn for denne antagelsen er uklart – men i dag er klostertolkningen for dette stedet noe en ser helt bort fra. – Cenobio de Valeron var rett og slett et av de viktigste kornlagrene på øya i førspansk tid.

 

Harimaguadas

 

To slike boliger eller institusjoner hvor (hari)maguadas hadde opphold blir imidlertid nevnt i andre sammenhenger, den ene i nærheten av Agaete på nordvestkysten og den andre ved Cuatro Puertas ikke langt fra Telde på østkysten.
Disse kvinnene er blitt sammenlignet med katolisismens nonner eller det gamle Roms vestalinner og spilte en viktig rolle i urinnvånersamfunnet.

 

 

 

kart Cenobio de Valeron

Kart over området nord på Gran Canaria.
Lånt fra OpenStreetMap

 

 

Cenobio de Valeron ligger i en nesten stupbratt dalside i kommunen Santa Maria de Guia, nordvest på Gran Canaria. Stedet er ikke synlig fra havet – og var slik ikke så utsatt for piratangrep. Hule- og silosystemet er også delvis skjermet fra regn og solskinn av et overhengende «takutspring» og ikke synlig ovenfra.

Det var vanskelig tilgjengelig og egnet seg godt for oppbevaring av verdifullt matforråd som i gitte situasjoner måtte kunne forsvares mot angripere.

 

 

Valeronkløfta

 

Valeronkløfta

Valeronkløfta var tidligere som sagt vanskelig tilgjengelig – men i dag er området godt lagt til rette for besøkende. Steinsatte trapper og solide gelender gjør det lett å ta seg opp til hulene.

 

 

Kart - cenobio de valeron


Kart over området
Lånt fra OpenStreetMap

 

 

Ikke langt fra Cenobio de Valeron ligger Silvabratthenget («La Cuesta de Silva»). Mer om det som skjedde der i 1460 kan du lese her – på siden om Galdar.

 

Dersom du kommer langs GC 2 fra Las Palmas kan du kjøre av ved Santa Maria de Guia og følge lokalveien tilbake til Valeronkløfta.

Parkeringsmulighetene er imidlertid noe begrenset:

 

 

Parkeringsplassen

Parkeringsplassen (arkivfoto)

 

 

Inngangspartiet 
I bakgrunnen Silvabrua

Inngangspartiet
I bakgrunnen Silvabrua

 

1700-tallet

 

De tidligste nedskrevne opplysningene finner vi på 1700-tallet. Historikeren Pedro Augustin del Castillo forteller:
(Han var for øvrig var far til den første greven av la Vega Grande sør på øya - El Conde de la Vega Grande, en av de mektigste familiene på øya i tidligere tider. De eide bl.a. store deler av San Bartolomé-kommunen.)

 

«Da jeg en dag var i Guia-området sammen med to av de viktigste mennene der, spurte en av dem om jeg hadde lyst til å se et gammelt kloster (cenobio) som lå høyt oppe i Valeron-dalen. De to fulgte meg dit og oppstigningen var ikke ufarlig.
Jeg må innrømme at stedet gjorde et sterkt inntrykk på meg – da det var gravd ut av berget med enkle steinredskaper, hakker og økser av stein festet til treskaft.
Med disse formet de også tregjenstander og kuttet grove stammer av kanarifuru og andre tre. Urinnvånerne hadde ikke kjennskap til verktøy smidd av metall.

 

Sett utenfra hadde hulesystemet en bueform med en tunnellignende gang innover i berget - med tallrike huler i flere etasjer på begge sider.
Ved inngangen reiste to tårn seg over avgrunnen. Disse kunne bestiges innenfra og hadde åpninger som ga utsikt over dalen nedenfor.»
(fritt oversatt)

 

 

1827

 

I 1827 besøkte en fransk vitenskapsmann og etnolog, Sabino Berthelot (1794-1880) stedet.

Han videreformidlet den romantiske klosterteorien, - men han kunne også opplyse om en forandring som hadde funnet sted etter Castillos besøk:

 

«... da vi besøkte stedet var tårnene som kunne bestiges innenfra borte.»

 

 

Litt før 1900

 

På slutten av 1800-tallet beskrev antropologen René Verneau Cenobio de Valeron. Han stilte seg tvilende til kloster-teorien.

På denne tiden var stedet også noe preget av plyndring. Gjenstander fra urinnvånertida var blitt handelsvare.

 

 

1978

 

I oktober 1978 ble området vernet som «monumento histórico-artístico y arqueológico, de carácter nacional»

 

 

 

Langs trappene er det satt opp informative skilt

Langs trappene er det satt opp informative skilt

 

Kornlager

 

Nyere forskning viser til lignende anlegg i Nord-Afrika og andre steder på Gran Canaria.
De livsviktige kornlagrene måtte sikres mot tyver og inntrengere – derfor ble de lagt til noen av de mest utilgjengelige plassene på øya:

Cueva de la Audiencia ved Cuatro Puertas
Birbique ved Agaete
El Álamo ved Artenara
Cuevas del Pósito ved Agüimes
Cuevas Muchas i Guayadequdalen
Cuevas de los Canarios ved Bandama

 

Cenobio de Valeron er et av de få stedene som er gjort tilgjengelig for dagens mennesker.

 

byggåker

Byggåker
(Arkivfoto)

 

Det var hovedsakelig bygg, basisnæringsmiddelet til urinnvånerne, som ble lagret her. De brukte i noe mindre grad hvete.
Andre matvarer som tørkede fiken kan også ha blitt lagret i disse hulene – og verktøy og husgeråd som ble brukt i matlagingen: keramikk, mortere og håndmøller for produksjon av mel til Gofio.

 

Kornlageret

 

Kornlageret er over 800 år gammelt og består av mer enn 300 større og mindre huler (antallet varierer fra kilde til kilde).

Hver hule – eller kornsilo – ble forseglet med et lokk og sprekker ble tettet med en leireblanding når den var fylt. Dette for å beskytte kornet mot mus, skadeinsekter og annet utøy.
Forseglingen ble først brutt når kornet skulle brukes.

 

 

 

Kornlageret

 

Blant de tallrike hulene skiller tre seg ut, både på grunn av størrelse og form. De var ikke egnet for lagring av korn.
De ligner på huleboliger som finnes ellers på Gran Canaria – og var sannsynligvis brukt av personer som bevoktet området.

 

Kornlageret

 

Hvem lagret korn her?

 

I nærheten av Cenobio de Valeron finner en flere mindre hulebosetninger – men i dag er en ganske sikker på at den viktigste bosetningen befant seg nede ved kysten, ved utløpet av Barranco de Valeron – en liten kilometer i luftlinje unna.
Nå heter dette området la Costa de San Felipe, tidligere kjent under navnet la Costa de Layraga. Boligene var her murte steinhus.

 

Kart - valeron

 

Kart over området
Lånt fra OpenStreetMap

 

 

Kløktige urinnvånere

 

Nedtegnelser fra 1478, under erobringstida, viser at Layraga-kysten da var bebodd av urinnvånere. Bosettingen var stadig utsatt for angrep fra de kastiljanske (spanske) erobrerne.

På en av informasjonstavlene beskrives en hendelse fra denne tida:

 

Kanarierne fanget fem eller seks måker. De bandt disse og foret dem en tid, til de hadde blitt vant til mennesker. Så slapp de disse tamme fuglene løs i La Ayraga-bosetningen (Layraga). Det var her spanjolene vanligvis gikk i land nå de angrep.

 

En dag da de så båtene nærme seg plasserte de måkene på hustakene sine. Planen var at fienden, når de så de rolige fuglene, skulle tro at innbyggerne hadde flyktet og stedet var folketomt, slik at de var uforsiktige – og ikke på vakt når de trengte inn i bosetningen.

 

Kanarierne gjemte seg og forholdt seg rolig mens spanjolene nærmet seg.
Disse så måkene på takene - trodde stedet var folketomt og hastet inn i bygningene for å tilrøve seg det som måtte være av verdi der.

 

Mens fienden så uorganisert streifet rundt i landsbyen, angrep kanarierne med høye skrik og stor styrke. De tok noen til fange, andre flyktet og en del ble drept.

 

 

steinhus

Illustrasjonsfoto
Viser lignende murhus ved el Pajar, sør på øya.

 

 

Noen år senere, i 1483 var det likevel slutt – den siste motstanden var nedkjempet og Gran Canaria ble kastiljansk (dvs. spansk) territorium.

 

 

Rehabilitering

 

I januar 2020 vedtok øyregjeringa å investere rundt 3 millioner Nkr her. Pengene skal bl.a. brukes til å fjerne den muren som siden 1974 har tildekket den nederste delen av området. Dette for å gi de besøkende et bedre inntrykk av hvor utilgjengelig Cenobio de Valeron tidligere var.

Kommunen (Santa Maria de Guia) bidrar også – og en del av investeringen vil gå til en bedre parkeringsplass og et utsiktspunkt med utsikt over kløfta og nordkysten.


Duemøkk skal også fjernes, forteller El Diario. Den bryter ned den vulkanske steinen og kan

utgjøre en helserisiko.
Flere tiltak planlegges for å redusere dueplagen, bl.a. vekkskremming med hjelp av rovfugl.
(kilde)

 

due

Illustrasjonsfoto

 

 

Urinnvånerbolig

 

I desember 2020 melder La Vanguardia om planer for å gjenskape en urinnvånerbolig ved anlegget. Der vil alle elementene, verktøy og husgeråd som var en del av dagliglivet til kanarierne på denne tida bli vist, en hulebolig med utstyr for matlaging og oppvarming.

 

(Det gjenstår å se hvilke konsekvenser corona-pandemien har fått for disse planene.)

 

 

 

 

 

Kilder

Opplysninger på stedet

Humberto Perez
Turistinformasjon
BienMeSabe
InfoNorte
Harimaguadas

 

 

 

Gran Canaria - Diverse info

Steder

 

 

 

 

 

 

Kart
Avokado
Bananer
Den norske skolen

Dyr og insekter

Flyplassen

Gresshopper
Historie

Hoteller

Jardin Botanico

Julekrybber

Kamel

Kongepalme

 

 

Landbruk

Langtidsferie

Leiebil

Mango
Mat

Museer

Planteliv

Reiseselskaper

Rundtur GC

Sjømannskirken

Vann

Vær

Webkamera

 

 

 

Agüimes
Amadores

Arguineguin
Arinaga
Artenara

Ayacata
Ayagaures

Cenobio de Valeron

Cuatro Puertas

El Pajar
El Roque
Galdar

Guayadeque
Ingenio

Las Palmas
Maspalomas

 

 

Mogan
Patalavaca
Pico de las Nieves

Playa del Inglés
Puerto Rico
Puerto de Mogan
Roque Bentayga
Roque Nublo

San Bartolome

San Nicolas

Santa Lucia

Tejeda

Veneguera

Lenker

Start

 

All pictures
©
Geir Neverdal
unless otherwise specified.

 

www.otta2000.com
www.grancanaria2000.com
www.links4students.com
www.norwegen1.com

Geir Neverdal
 (Cand. philol./Lektor)

 

Jeg har selvsagt ingen kontroll med innholdet på de sidene som det linkes til - men forsøker så langt som mulig å velge seriøse og nyttige nettsteder. Internettet er imidlertid i stadig forandring, av og til overtar enkeltpersoner og "bedrifter" i nettets "gråsone" nettadresser som tidligere har vist til nyttige og informative sider. Det forekommer dessverre også at nettsider blir "hacket" og får forandret innhold.  Dersom du finner feil - eller om noen av lenkene her skulle peke til tvilsomme sider, vil jeg gjerne få tilbakemelding slik at jeg kan rette dette opp. Jeg minner videre om at dette er en gratistjeneste og at jeg selvsagt ikke kan ta noe ansvar for konsekvenser av mulige feil som måtte finnes på disse sidene eller de sidene det linkes til. Vær generelt kritisk til all informasjon du finner på Internett - og sjekk også med andre kilder dersom det er noe som er viktig for deg.