Store norske leksikon   Wikipedia

links4students.com | otta2000.com | grancanaria2000.com | norwegen1.com

Oppdatert: 10. september 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo - Gran Canaria

 

 

 

 

 

Gran Canaria 

Div. info

 

Kart


Avokado
NY
Den norske skolen

Dyr og insekter NY

Flyplassen NY

Historie

Hoteller

Jardin Botanico

Julekrybber

Kamel

Kongepalme

Landbruk

Langtidsferie

Leiebil

Mat

Mango
Museer

Planteliv

Reiseselskaper

Rundtur GC

Sjømannskirken

Vann

Vær

Webkamera

 

 

Steder

 

Agüimes NY
Amadores

Arguineguin
Arinaga
Artenara

Ayagaures

Cenobio de Valeron

Cuatro Puertas

El Pajar
Galdar NY

Guayadeque NY
Ingenio
NY
Las Palmas
Maspalomas

Mogan NY
Puerto Rico

Puerto de Mogan NY
Roque Nublo NY

San Bartolome

San Nicolas

Santa Lucia

Tejeda

Veneguera

Linker

Start

 

 

Gamle indeks-
sider

 

 

 

 

 

 

 

 

Historie – Del 1

 

Gran Canarias historie: Del 1 (1100 f.Kr. – 300 e.Kr.)

Gran Canarias historie: Del 2 (300 e. Kr – 1483)

Gran Canarias historie: Del 3 (1483 – 2021)

 

 

La Montaña Bermeja, Cueva de Los Pilares og "Cueva de Cuatro Puertas" (hulen med de fire portene).

Cueva de Los Pilares

 

Les mer om La Montaña Bermeja, Cueva de Los Pilares og "Cueva de Cuatro Puertas" (hulen med de fire portene).

 

Gran Canarias urbefolkning blir ofte, men egentlig feilaktig kalt "guanchene". Denne benevnelsen benyttes for urinnvånerne på Tenerife.

De er i slekt med Nord-Afrikas berber-stammer. De utgjorde en steinalderkultur der jordbruk var viktigere enn jakt og fiske. 
I likhet med inkaene i Peru og egypterne balsamerte de noen av sine døde.
Keramikkarbeidene var av høy kvalitet.

Naturlige og uthuggede huler ble benyttet som boliger og lagerrom.
Disse kan en også i dag se mange steder på øya - og i flere områder - f.eks. i Guayadequedalen og i Artenara (vest for Tejeda) benyttes fremdeles huler som boliger. 


(Gran Canaria har mange interessante små og større museer - museet i Artenara er f.eks. vel verdt et besøk).

 

 

 

Innhold på denne siden:

 

 

Ca 1100 før Kristus?
800 - 700 før Kr.
500 - 400 før Kr.

Navnet på øyene

Presa Canario

Berberstammer

Pomponius Mela

Årtusenet før Kristus

Fønikiske kolonier
Romerrikets sammenbrudd

 

 

Ca 1100 før Kristus?
Fønikerne og senere også Kartagerne kjente til Kanariøyene.
Kartago (i dagens Tunisia) ble etter tradisjonen anlagt på 800-tallet f.Kr. av fønikere fra Tyr (i dagens Libanon.)

800 - 700 før Kr.

C14-dateringer av arkeologiske funn på Tenerife refererer til ca. 800 år før Kr. (Kilde)

I følge Thor Thorstensen har man også funnet ganske sikre tegn fra 
7-800 før Kr. på Graciosa, nord for Lanzarote.
*

* (artikkel i La Gaviota nr 1 2005, - se også 'Kanariøyenes forhistorie og erobring. - Fra en ukjent fortid til en usikker fremtid!' av Thor Thorstensen)

500 - 400 før Kr.

De tidligste troverdige skriftlige beretningene vi har for reiser gjennom Gibraltarstredet og sørover Vestafrika-kysten knyttes til kartagerne Hanno (sjøfareren) og Himilkon. Kartago var en konkurrent til romerne og hadde sterke handelsinteresser ikke bare i Middelhavsområdet, men også langs vestkysten av Afrika og nordover vestkysten av Europa. (Kilde: Academic)

 

 

Plinius den eldre (23-79 e.Kr.)

Plinius den eldre (23-79 e.Kr.)
(Bildet – en bokillustrasjon fra 1859 – er lånt fra Wikipedia)

 

Navnet på øyene

 

Mannen bak navnet på øygruppen skal være romeren Plinius den eldre (23-79 e.Kr.) - ifølge ham streifet flokker av ville hunder rundt på øyene - derav navnet «Canaria» (Latin: «canes» - hund).

Han støttet seg på beretningen til den mauretanske kongen Juba II som rundt Kristi fødsel sendte ekspedisjoner til det som romerne til da hadde omtalt som de «fortunatae insulae» (≈ de lykkelige / heldige øyene). Han forteller om mange store hunder der – og hans menn brakte to av disse gjeter-hundene (?) med tilbake til Mauretania. (To hunder er i dag å se på hver sin side av Kanariøyenes våpenskjold).

 

 

Presa Canario

 

Presa Canario -bilde lånt fra Wikipedia.

Presa Canario
(Bilde lånt fra Wikipedia)

El Presa Canario er en stor, kraftig hund som skal stamme fra Kanariøyene. (Kilde)

Et offentlig dokument fra 1526 hevder at hundene gjør stor skade på husdyr, både storfe og småfe – og gir derfor ordre til at hundene skal utryddes – bortsett fra de som slakterne trengte i sitt arbeide (– gjeterhunder ved samling av dyr?).

 

Juba II (ca 50 før Kr. til 23 e. Kr.)
Han var forøvrig gift med en av døtrene til Cleopatra, Egypts herskerinne.
Bilde lånt fra Wikipedia.

Juba II (ca 50 før Kr. til 23 e.Kr.)
Han var for øvrig gift med en av døtrene til Kleopatra.

 

Berberstammer

 

En annen teori kobler navnet til berberstammen Canarii i antikkens Mauretania (ikke dagens Mauritania).
Etter et nordafrikansk opprør mot Romerriket i det første århundret etter Kristus skal en del av de opprørske stammene ha blitt transportert til Kanariøyene som straff.
Kilde


«Mauretania Cæsariensis» og «Mauretania Tingitana».
Bilde lånt fra Wikipedia

«Mauretania Cæsariensis» og «Mauretania Tingitana».
Kart lånt fra Wikipedia

 

Mauretania var opprinnelig et uavhengig kongedømme på Nordafrika-kysten men med Romerrikets framvekst ble landet først et romersk kongedømme underlagt Roma – og deretter en romersk provins – før keiser Claudius i det første århundret e.Kr. delte området i «Mauretania Cæsariensis» og «Mauretania Tingitana».

 

 

Pomponius Mela

 

Vel 40 år etter Kr. var den romerske kartografen Pomponius Mela den første som plasserte «de lykkelige øyene» fortunatae insulae») på et kart.

 

 

 

 

Urinnvåner Gran Canaria (Skulptur)

 

Årtusenet før Kristus

 

Vi har lite informasjon om befolkningen på Kanariøyene fra årtusenet før Kristus. Arkeologiske utgravinger og C14-dateringer vil etter hvert utfylle bildet.

 

Både fønikerne, kartagerne og etter hvert romerne var sjøfarende folk og dyktige navigatører som besøkte øyene og kan ha etterlatt seg bosettere – eller ha fraktet mennesker fra Nordvest-Afrika til øyene.

På La Palma tyder f.eks. arkeologiske funn på at øyene rundt 500 år før Kr. ble bosatt som Kartagisk koloni. (Kilde)

 

Den første skriftlig dokumenterte innvandringen er den oven nevnte straffeforflytningen av nordafrikanere som romerne foretok i det første århundret etter Kristus. Genetiske undersøkelser har da også vist en nær sammenheng med nordafrikanske berberstammer.

 

Dette var flere hundre år før araberne erobret Nord-Afrika og konverterte befolkningen til islam. Det er slik sannsynlig at urinnvånerne på Kanariøyene brakte med seg religiøse anskuelser og praksis fra denne tidlige perioden til øyene. Mer om dette her.

 

Kartet viser fønikiske kolonier (gule felt) og greske kolonier (røde felt) i tiden 800 år før Kr. til 600 år før Kristus.

Kartet er lånt fra Wikipedia

 

Fønikiske kolonier i det vestlige Middelhavet (800-600 før Kr.

 

Kartet over viser fønikiske kolonier (gule felt) og greske kolonier (røde felt) i tiden 800 år før Kr. til 600 år før Kristus.


1) Tingis (dagens Tanger) var et fønikisk, senere kartagisk handelssenter
2) Lixos ble først bosatt av fønikerne rundt 800-tallet, og senere overtatt av kartagerne.


Dette var to av en rekke handelsposter opprettet av fønikerne sørover vestafrikakysten.
Andre var Chellah og Mogador (dagens Essaouira). Mogador hadde – og har – en av de beste havnene langs vestkysten da bukta er beskyttet av Mogadorøya.

Mogador skal ha blitt anlagt av fønikerne rundt 700 år før Kristus. De kalte stedet Migdol (≈ «fort / festning». Kartageren Hanno (sjøfareren) opprettet en handelspost her rundt 470 år før Kristus. Han seilte helt ned til Guineabukta og Kamerun.
Gull og elfenben var blant varene fønikerne og kartagerne søkte.

 

Kart som viser plasseringen av Mogador i Vest-Afrika

Kart lånt fra OpenStreetMap
© OpenStreetMap-bidragsyterene.

 

Fra Mogador er avstanden til Kanariøyene kort – det er derfor sannsynlig at øyene ikke helt sjelden hadde anløp av fønikiske, kartagiske og senere romerske skip i perioden fram til Romerrikets sammenbrudd. Disse nasjonene hadde fartøyene og navigasjonskunnskapene – og var ekspansive samfunn som utforsket utkantene av sine besittelser.
Mot slutten mistet imidlertid handelen langs vestafrikakysten også betydning for romerne.

 

 

Rekonstruksjon av en type galei som fønikerne og grekerne brukte.
Bilde lånt fra Wikipedia

Rekonstruksjon av en type galei som fønikerne og grekerne brukte.
Bildet er lånt fra Wikipedia

 

Romerrikets sammenbrudd

 

Med Romerrikets sammenbrudd «glemmes» også Kanariøyene fra 3-400-tallet i nesten 1000 år. Skipsforbindelsene til Afrika-kysten og Middelhavsområdet opphørte.
De små øysamfunnene utvikler seg isolert fra resten av verden og stort sett isolert fra de andre øyene i arkipelet da de ikke behersker båtbyggerkunst og sjøfart. Kommunikasjon mellom øyene er derfor så å si fraværende.

 

 

 

DEL 2

Perioden fra ca. 300 år etter Kr. – til den spanske erobringen i 1483

 

 

Noen kilder:

(De fleste er lenket inn i teksten)

 

Canario (Aborigen)
Guanches
Omniatlas
Pre-colonial times
Academic
Nicoloso da Recco
Aborigenes canarios
GeVic
NB!
Tamarco (klesplagg)
Juba II
Harimaguadas
Lancelotto Malocello
Erobringen (Spansk tekst)
Alfredo Mederos Martin
Ajodar - Tasartico (Humberto Peréz)
Gandotårnet (Festningsverk)
Erobringen (spanske sider)
Guayarmina
Pirater (spanske sider)
La Gesta del Batán
Conquista de Canarias
Tributo de sangre

Historia de la educación
Historia de Canarias

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gran Canaria Div. info

Steder


Kart
Avokado
Den norske skolen

Dyr og insekter NY

Flyplassen NY

Historie

Hoteller

Jardin Botanico

Julekrybber

 

Kamel

Kongepalme

Landbruk

Langtidsferie

Leiebil

Mango
Mat

Museer

 

Planteliv

Reiseselskaper

Rundtur GC

Sjømannskirken

Vann

Vær

Webkamera

 

 

Agüimes NY
Amadores

Arguineguin
Arinaga
Artenara

Ayagaures

Cenobio de Valeron NY

Cuatro Puertas

El Pajar
Galdar NY

Guayadeque NY
Ingenio
NY
Las PalmasMaspalomas
Mogan
NY
Puerto Rico
Puerto de Mogan NY
Roque Nublo NY

San Bartolome

San Nicolas

Santa Lucia

Tejeda

Veneguera

Linker

Start

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gamle indeks-sider

 

 

All pictures
©
Geir Neverdal
unless otherwise specified

 

www.otta2000.com
www.grancanaria2000.com
www.links4students.com
www.norwegen1.com

Geir Neverdal
 (Cand. philol./Lektor)

 

Jeg har selvsagt ingen kontroll med innholdet på de sidene som det linkes til - men forsøker så langt som mulig å velge seriøse og nyttige nettsteder. Internettet er imidlertid i stadig forandring, av og til overtar enkeltpersoner og "bedrifter" i nettets "gråsone" nettadresser som tidligere har vist til nyttige og informative sider. Det forekommer dessverre også at nettsider blir "hacket" og får forandret innhold.  Dersom du finner feil - eller om noen av lenkene her skulle peke til tvilsomme sider, vil jeg gjerne få tilbakemelding slik at jeg kan rette dette opp. Jeg minner videre om at dette er en gratistjeneste og at jeg selvsagt ikke kan ta noe ansvar for konsekvenser av mulige feil som måtte finnes på disse sidene eller de sidene det linkes til. Vær generelt kritisk til all informasjon du finner på Internett - og sjekk også med andre kilder dersom det er noe som er viktig for deg.